جمعه 28 دي 1397
  
  
  

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گزارش چهارم از هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی ، معادن ، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

گزارش چهارم، ، روز دوم نمایشگاه هشتم؛ روز صادرات، اینجا محور صنعت سنگ است.

در روز دوم بر خلاف حضور کم اصحاب و مللن همایش آموزش صادرات با محوریت سنگ ، اما مطالب ارائه شده توسط گروه سه نفره‌ای متشکل از آقایان ؛علیجانی،سبزه و تهرانی کاربردی، مفید، مبتنی بر تجربه میدانی بوده و دانستن سطر به سطر آن‌ها لازم و ضروری می‌نمود آن ایش توفیق در صادرات باشد.

در همایش صبحگاهی روز ۲۹ تیر، ترتیب ارائه‌ی مطالب میان سه مدرس آن، به نحوی تنظیم شده بود که هر سه سخنران تا پایان همایش روی سن حضور داشته و نیز هریک مدت طولانی‌ای بی‌کار نمانند.

آقای علیجانی(رییس کمیسیون اقتصاد و توسعه صادرات انجمن سنگ ایران) گفت: افتخار به صادرات به عنوان؛ یک ارزش یک لزوم است،  آن هم در حالی که کشور سوم جهان در تولید و اول جهان در تنوع رنگ هستیم. قابلیت صادرات سنگی ایران ۳ میلیارد دلار است، پس ۱۵۰ میلیون دلار موجود چه معنی‌ای دارد؟!

ایجاد قیمت رقابتی، کیفیت محصول و بسته بندی درخور و رعایت زمان‌بندی، سه فاکتور مهم و اثربخش در صادرات است.

وی هم‌چنین اجزاء اساسنامه‌ای یک تجارت خوب در گستره‌ی بین المللی را سه زیر مجموعه ارائه نمود:

۱- داده‌های شناختی مهم و اساسی و تحلیل‌های تجارتی در حوزه‌ها‌ی بین‌الملل؛ این شاخصه را با جزئیات تاثیرگذار آن بیان کرد که به عنوان مثال ؛ بازار هند پرچانه است و رابطه‌ی شخصی در آن تعیین کننده است و درحالی که حرفه‌ای‌های هندی قابل اعتمادند غیرحرفه‌ای‌ها خلاف این را نشان داده‌اند. اروپا( البته منهای ایتالیا ) بی‌چانه است.

تایوانی‌ها قابل اعتماد اما احتیاط در مواجهه با چینی‌ها شرط عقل است و...

۲- چهارچوب‌های شناخت بازار هدف ، رکنی اساسی در بحث صادرات است؛ ایشان مشخصه‌های این آگاهی را؛ جمعیت، توسعه‌یافتگی، سطح تولید ناخالص ملی ، میزان صادرات و واردات و ساخت ساز و رونق صنعت ساختمان و... بیان کرد. بر این اساس بازارهای مهم سنگ دنیا را به این ترتیب برشمرد: اعراب، اروپا و آمریکا؛ بریده، چین و هند؛ کوپ.

۳- بررسی چگونگی سیستم‌های دریافت و پرداخت کشورهای مختلف؛ تنظیم قرارداد در برخی از کشورها یک لزوم قطعی برای دریافت پول است؛ روسیه و مجموعه‌ی آسیای میانه، در برخی دیگر؛ عدم ارسال اصل و حتی کپی اسناد حمل پس از ارسال بار و قبل از دریافت پول ضروری است.( نحوه‌ی دریافت به طور معمول ؛ ۳۰٪ پیش پرداخت و مابقی در برابر کپی اسناد حمل خواهد بود. در صورتی که به مشتری اطمینان ندارید ، قبل از ارسال بار امضاء نامه‌ای مبنی بر قبول استرداد بار توسط کشتی‌رانی از وی اخذ نمایید.)

وی هم چنین اهمیت بخش مالی را در تجارت بین‌الملل بسیار مهم توصیف کرد و شاخصه‌هایی برای آن بیان نمود؛ ۱- سرشکن نمودن هزینه که مبتنی بر؛ نظارت دقیق بر فرآیند تولید، حذف هزینه های اضافی، شراکت با همکاران هم‌سو و حذف حرص و طمع و حفظ شرایط رقابتی به صورت دائمی آست. ۲- ترکیب درصدهای هزینه‌های مالی

پروژه‌ی صادراتی؛ ۳۰٪ پیش پرداخت ، بخشی هم به صورت اعتباری خواهد بود، ارتباط خوب با مشتری می تواند به تأمین مالی ۲۰ درصدی در طی حمل داخلی به بندر بیانجامد ، بهره‌وری مناسب از سود و در شرایط اضطراری استفاده از سیستم بانکی و... کمک‌کار خواهد بود، آگاهی از روش‌های دریافت منابع مالی ناشی از عوارض فروش به کاهش ریسک کمک می کند. ۳- تشکیل کنسرسیوم صادراتی ؛ که به تجمیع توانمندی های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایین آوردن هزینه‌ها می‌انجامد....

۴- تشکیل صندوق پشتیبانی مالی سنگ با پس‌انداز و مایه‌گذاری مستمر در آن و تأمین منبع مالی به صورت بدون بهره برای اعضا.

۵- آگاهی از قوانین بین‌المللی و شرایط مربوط به اینکو ترمز...

جناب آقای سبزه نیز بسته بندی را نشان هویت و شخصیت آن چه داخل آن است ، بیان کرد و گفت: حتی در مواردی کیفیت محصول تحت‌الشعاع بسته بندی آن است...

آقای تهرانی که عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت زودل هستند با تشریح مشخصه‌های تبلیغ در شیوه‌ی ابداعی زودل هدف خود را کمک به شرکت‌های ایرانی برای امر صادرات بیان نمود و...

ا.آرمان