سه شنبه 27 آذر 1397
  
  
  

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تأسیس انجمن سنگ ایران

به استناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ مجمع عمومی موسسین انجمن سنگ ایران و صورتجلسه مورخ ۵/۷/۷۹ هیئت مدیره انجمن مورد اشاره انجمن سنگ ایران تأسیس و تحت شماره ۱۴۱ به تاریخ ۸/۸/۷۹ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است. در این هفت سال که از تاسیس این تنها تشکل فراگیر صنعت سنگ کشور می گذرد ، نفرات زیادی کمر همت بسته و وقت و انرژی خود را در جهت رشد و اعتلای صنعت سنگ کشور گذاشته اند و بدون هیچگونه چشمداشتی فعالیتهای زیادی را در این عرصه سامان داده اند که موفقیت هئیت مدیره فعلی انجمن در ساماندهی امور و پیشرفت محسوس این صنعت در حوزه های مختلف داخلی و خارجی مرهون زحمات آنان نیز هست .

به منظور یادآوری و تقدیر و تشکر از تمامی موسسین و اعضاء هیئت مدیره سنوات گذشته انجمن بدینوسیله گزارش کوتاهی در این زمینه جهت اطلاع خوانندگان گرامی ارائه می گردد:

محمد رضا بهرامن، رئیس هیئت مدیره-

محمد اسماعیل مرندی، نایب رئیس هیئت مدیره-

 محمد غروی قوچانی،عضو هیئت مدیره و دبیر-

علی اکبر امیر فتاحی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار-

 احمد شریفی، عضو هیئت مدیره-

 ابوالقاسم سرتیپی، عضو هیئت مدیره-

غلامرضا حمیدی انارکی، عضو هیئت مدیره-

اعضاء علی البدل محمد جعفر برادران و ناصر آصف پور دزفولی-

بازرسان مرحوم جعفر ارضاء و محمد رضا فراشباشی-

با برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه در هر مقطع زمانی تغییراتی در ترکیب هیئت مدیره و مسئولیت دبیری انجمن انجام گردیده است که در مجموع اسامی همکاران عضو هیئت مدیره در طول چند دوره قبلی بترتیب ذیل می باشند:

  • خروج آقایان ابوالقاسم سرتیپی و محمد جعفر برادران از عضویت در هیئت مدیره در سال ۱۳۸۰
  • عضویت آقایان حسن لرپری زنگنه و محمد هادی باریجانی در هیئت مدیره.
  • اولین دبیر انجمن آقای ناصر آصف پور دزفولی که از سمت خود استعفاء دادند و بجای وی آقای محمد غروی قوچانی بعنوان دبیر انتخاب گردید. (بر اساس تصمیمات مورخ ۸/۸/۱۳۸۰ )
  • با توجه به استعفاء آقای محمد غروی قوچانی از سمت دبیری انجمن بر اساس مصوبات ۳۰/۴/۱۳۸۱ آقای غلامرضا حمیدی انارکی مسئولیت مذکور را تقبل نمود.
  • بر اساس تصمیمات مجمع عمومی سال ۱۳۸۱ و صورتجلسه مورخ ۱۸/۴/۸۲ ترکیب جدید هیئت مدیره بر مبناء نظرات و آراء اعضاء بدین ترتیب تعیین گردید:

آقایان محمد رضا بهرامن رئیس هیئت مدیره ، حسن لرپری زنگنه نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر امیرفتاحی عضو هیئت مدیره و خزانه دار، زین العابدین نجفی تبریزی عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن، محمد رضا قویدل صومعه و محمد صابری و ناصر آصف پور دزفولی به عنوان اعضاء هیئت مدیره ( برای یک دوره سه ساله) و آقایان احمد شریفی و هادی تیزپا بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. و بازرسان انجمن مرحوم جعفر ارضاء و محمد رضا فراشباشی مجدداً برای یک سال انتخاب گردیدند.

  • بر اساس مصوبات مجمع سال ۱۳۸۲ و صورتجلسات هیئت مدیره تغییرات دیگری در هیئت مدیره بوجود آمد. با توجه به استعفاء آقایان محمد رضا بهرامن، احمد شریفی و حسن لرپری زنگنه ترکیب جدید با انتخاباتی که برگزار شد شامل آقایان علی اکبر امیرفتاحی رئیس هیئت مدیره، محمد رضا قویدل صومعه نایب رئیس هیئت مدیره، اکبر لرپری زنگنه عضو هیئت مدیره ،کاوه فاضل بسطامی عضو هیئت مدیره، غلامحسین دلاوری عضو هیئت مدیره گردید و آقایان محمد سوری و ایرج میرزاخانی نافچی به عنوان اعضاء علی البدل برای مدت باقی مانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند. ضمناً آقایان زین العابدین نجفی تبریزی بعنوان عضو هیئت مدیره و دبیر و آقای هادی تیزپا به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار در این مجموعه به همکاری خود ادامه داده اند.

بازرسان: آقایان محمد عربزاده بحری و منصور زند رحیمی (برای مدت یکسال) انتخاب شدند. با توجه به استعفاء آقای هادی تیزپا و مطابق صورتجلسه مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ آقای ایرج میرزاخانی نافچی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شد و سمت خزانه داری نیز توسط آقای اکبر لرپری زنگنه تقبل گردید.

  • در جلسه مجمع سال ۱۳۸۴ و مصوبات بعدی هیئت مدیره بر اساس استعفاء آقایان غلامحسین دلاوری عضو اصلی و محمد سوری عضو علی البدل از هیئت مدیره آقایان محمود الماسیان به عنوان عضو اصلی و عزیز میرزائیان و مجید تجار به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و بازرسان نیز مانند سال قبل مجدداً مورد تائید واقع گردیدند.

مسئولیت دبیری انجمن نیز کماکان بر عهده آقای زین العابدین نجفی تبریزی باقی ماند.

  • با توجه به نتایج حاصله از مجمع سال ۱۳۸۵ و تصمیمات هیئت مدیره تغییرات دیگری بترتیب زیر بوجود آمد:

آقایان زین العابدین نجفی تبریزی، اکبر لرپری زنگنه، ایرج میرزاخانی نافچی، احمد دین محمد پور، کاوه فاضل بسطامی، حسین نیروبخش و محمود الماسیان به سمت اعضاء هیئت مدیره برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب شدند.

و آقایان محمد عربزاده بحری و حسین میرزازاده منفرد به عنوان اعضاء علی البدل، آقایان رحیم رحیمی نژاد و محمد یزدانی به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل تعیین گردیدند.

ضمناً در ترکیب جدید آقای اکبر لرپری زنگنه بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای زین العابدین نجفی تبریزی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و کماکان دبیر انجمن و آقای ایرج میرزاخانی نافچی به سمت خزانه دار انجمن برای مدت سه سال انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که با استعفاء آقایان حسین نیروبخش و احمد دین محمد پور در سال ۱۳۸۶ آقایان محمد عربزاده بحری و حسین میرزازاده منفرد به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره همکاری خود را آغاز نموده اند.

همانطوریکه در این مطالب مختصر و خلاصه شده ملاحظه می فرمائید پیشرفت و تحرک انجمن و حصول جایگاه فعلی در واقع مرهون تلاش های تمامی دوستانی است که نام آنها ذکر گردید و بسیاری از اعضاء موثر دیگر که در هر مقطعی از همکاری با انجمن دریغ ننموده و با همه توان جهت ارتقاء انجمن تلاش نموده اند .

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)