خانه معدن ایران: تعداد هفت هزار و ۵۶۲ معدن در ارتباط با ۲۴ ماده معدنی زمینه اشتغال ۶۹ هزار و ۵۷۵ نفر را فراهم ساختند. بر پایه آمار خانه معدن ایران، سال ۹۶ در زمینه ۲۴ نوع ماده معدنی تعداد چهار هزار و ۳۴۶ معدن فعال وجود داشت که علاوه براین سه هزار و ۶۳ معدن غیر فعال و ۱۵۳ معدن نیز در حال تجهیز بودند.
مرکز آمار ایران در سال ۹۵ در آمار‌گیری از معادن گزارش داده بود، تعداد چهار هزار و ۹۱۳ معدن در حال بهره برداری بودند که از این رقم یک هزار و ۱۴۱ معدن با سهم ۲/ ۲۳ درصدی متعلق به شن و ماسه بود، سنگ آهک با ۹۰۲ معدن (۴/ ۱۸ درصد)، سنگ لاشه هم با ۷۳۹ معدن (۱۵ درصد) بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. جدول آماری خانه معدن نشان می‌دهد که در بین ۲۴ ماده معدنی، سنگ لاشه با یک هزار و ۲۷۱ معدن، سنگ آهک با ۵۵۱ و مرمریت با ۴۶۵ معدن بالاترین آمار معادن فعال را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بین این جامعه آماری معادن سنگ آهک، سنگ لاشه و سنگ گچ دارای ذخیره میلیاردی معرفی شدند که به ترتیب ۱۵ میلیارد و ۴۹۶میلیون و ۴۵۲ هزار تن، هفت میلیارد و ۷۷۲ میلیون و ۷۵۳ هزار تن و ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۸۶۲ هزارتن ماده معدنی دارند. مرکز آمار ایران در آمار‌گیری سال ۹۵ اعلام کرد: ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری در سال ۹۵ (چهار هزار و ۹۱۳ معدن) بالغ بر ۱۶۵ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال بود. براساس داده‌های این جدول در سال ۹۵، معادن سنگ آهن با ۱۱۹ معدن با رقم ۷۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را به خود اختصاص داد و پس از آن سنگ مس و سنگ تزئینی به ترتیب با ۴۰ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال و ۹ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال در رده‌های بعدی قرار گرفتند. جدول آماری خانه معدن نشان می‌دهد که معادن مرمریت، سنگ گچ و سنگ آهک در سال ۹۶ به ترتیب با ۳۲۳، ۲۵۴ و ۲۲۸ معدن غیرفعال بیشترین سهم را در این ارتباط داشتند. علاوه براین معادن سنگ لاشه، مرمریت و سنگ آهک به ترتیب با ۱۶ هزار و ۹۵۴ نفر، ۱۰ هزار و ۶۷۶ نفر و هشت هزار و ۹۱۴ نفر بیشتر جمعیت شاغل را به خود اختصاص دادند. مرکز آمار ایران در سال ۹۵ تعداد شاغلان در چهار هزار و ۹۱۳ معدن در حال بهره برداری را بالغ بر ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر اعلام کرد که بالاترین جمعیت شاغل در دوره ۹۵- ۱۳۸۸ محسوب می‌شود. کمترین جمعیت شاغل در معادن در حال بهره برداری کشور مربوط به سال ۱۳۸۸ با رقم ۷۶ هزار و ۸۵۴ نفر می‌شود. براساس آمار وزارت صنعت، متوسط استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن است که از این رقم ۶۰ تا ۶۵ درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد. آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری در سال ۹۵ نشان داد، استان‌های کرمان با ۴۸۲ معدن (۸/ ۹ درصد)، خراسان رضوی با ۳۶۳ (۴/ ۷ درصد) و اصفهان با ۳۵۸ معدن (۳/ ۷) بیشترین سهم را داشتند. برپایه داده‌های آماری خانه معدن، معادن سنگ آهک، سنگ لاشه و مرمریت به ترتیب با ۴۲، ۳۲ و ۱۸ معدن در حال تجهیز، در این زمینه بالاترین سهم را ازآن خود ساخته‌اند.

فهرست