به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری سنگ ایران مبنی بر تشریح برنامه های توسعه صادرات در سال ۹۸ و راهکارهای انتقال پول از دیگر کشورها گفت: در بحث صادرات معضل بزرگی که وجود دارد انتقال پول است. برخی شرکت ها برای رهایی از این معضل اقدام به ثبت شرکت در کشورهایی نظیر چین، ترکیه و … کردند. در حقیقت این شرکت ها مجبور به انجام این کار شده اند زیرا برخی کشورها invoice ایرانی را نمی پذیرند.

وی ادامه داد: ثبت شرکت در خارج از کشور برای صادرکننده ها هزینه های مختلفی را ایجاد می کند و حدود ۱۵الی۲۰ درصد افزایش هزینه  را روی دست آنها می گذارد. حتی اگر خودمان هم شرکت را ثبت نکنیم باید هزینه را به شرکت ثبت شده ای که این کار را برای ما انجام می دهد پرداخت کنیم. تمامی این مسائل باعث شده است کار صادرات به سختی انجام شود.

فهرست