احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: در بحث آموزش که بخش بسیار مهمی در صنعت سنگ ایران است ما با شرکت شهرک ها تفاهم نامه ای داریم که بر اساس آن تفاهم نامه دوره های آموزشی متعددی را تعربف کرده و در سال گذشته برگزار کردیم. برگزاری این دوره های آموزشی در سال جاری نیز انجام خواهد شد. هدف انجمن سنگ ایران از برگزاری این دوره های آموزشی افزایش دانش اعضاء صنفی است.
وی در ادامه گفت: در بخش آمارگیری با ایمیدرو تفاهم نامه داریم که در این راستا با بخش معادن کوچک یک کمیته تشکیل داده ایم. این کمیته برای رفع مشکلات و راه اندازی معادن کوچک به وجود آمده است. به زودی با همکاری ایمیدرو پروپوزالی برای بخش فرآوری و آمار آن در صنعت سنگ انجام خواهیم داد. همچنین تلاش هایی انجام شده تا صندوق بیمه معادن هم به صورت همه جانبه از صنعت سنگ ایران حمایت کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از ظرفیت سنگ کشور کار می کند، از ۱۸۰ میلیون متر ظرفیت تولید حدود ۷۰ میلیون متر تولید می کنیم که ۱۰ میلیون آن صادر و ۶۰ میلیون آن داخل کشور مصرف می شود. از ۳۰ میلیون تن ظرفیت معادن حدود ۹ میلیون تن تولید می کنیم. در واقع ما دوسوم ظرفیتمان خالی است. ما باید تمام انرژیمان را بگذاریم برای اینکه تولید و صادرات را افزایش دهیم، زیرا درداخل کشور بیش از این مقدار مصرف نداریم.شریفی گفت: بخش دولتی، وزارتخانه و بخش خصوصی از جمله انجمن سنگ، خانه معدن و کنسرسیوم ها باید تلاش کنند تا بازار های هدف شناسایی شوند. مهمترین بازار های هدف ما در حال حاضر عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه است.

دبیرانجمن سنگ ایران در خصوص حضور در نمایشگاه های بین المللی گفت: این امر یک ضرورت است و باید در نمایشگاه ها حضور بهم رساند. در نمایشگاه هایی مانند ورونا، شیامن و ازمیر که از نمایشگاه های سنگ برتر و بزرگ دنیا هستند همه خریداران سنگ بصورت زنجیروار حضور دارند. اگر در این نمایشگاه ها پاویون قوی داشته باشیم و شرکت ها در پاویون ها حضور یابند حتما مخاطب خود را در این نمایشگاه ها پیدا می کنند.

شریفی در خصوص نمایشگاه های داخلی گفت: نمایشگاه های داخلی از جمله اصفهان باید قوی تر برگزار شود. انتظار داشتیم امسال با توجه به زحمت هایی که آقای بندرچی کشیدند نمایشگاه قوی تری را ببینیم اما متاسفانه این نمایشگاه با توجه به آن که انجمن هم به اطلاع رسانی این نمایشگاه کمک کرد، آن طور که باید قوی برگزار نشد. متاسفانه در اصفهان به دلیل اختلاف نظرها و تفاوت در سلیقه ها از نمایشگاه حمایت چندانی نمی شود.

وی ادامه گفت: نمایشگاه محلات شرایط خاصی دارد. ما باید نمایشگاه های داخلی را مجزا و به صورت تخصصی برگزار کنیم. مثلا اصفهان به دلیل تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات به مرکز و محوریت نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات و ماشین آلات تبدیل شود، محلات به دلیل محوریت سنگ خام ( کوپ) نمایشگاه تخصصی بین لمللی سنگ کوپ باشد و تهران هم به دلیل محل مصرف بهتر سنگ های فرآوری شده به مرکز و محوریت نمایشگاه تخصصی بین المللی سنگ های فرآوری شده کار خود را انجام دهد.

فهرست