فراخوان ارائه تسهیلات به خریداران ماشین آلات ساخت داخل
با رایزنی های صورت گرفته فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و انجمن سنگ ایران ، طرح ویژه ای در قالب ” جهش تولید با ارائه تسهیلات به خریداران ماشین آلات ساخت داخل” برای سال جاری در نظر گرفته شده است.
به منظور گسترش دامنه متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات و بهره مندی کلیه شرکت های ماشین سازی ایرانی از ساز و کار توسعه بازار در قالب این برنامه و همچنین توزیع عادلانه با نرخ ترجیحی ، شرایط تسهیلات به شرح ذیل می باشد:
۱- ماشین آلات دانش بنیان با سقف تسهیلات ۷۰ درصد قیمت ماشین آلات و نرخ تسهیلات ۹ درصدی و بازپرداخت ۳۰ ماهه با شرایط حداکثر ۶ ماه دوره ساخت و تنفس است.
ماشین آلات غیر دانش بنیان با سقف تسهیلات ۷۰ درصد قیمت ماشین آلات و نرخ تسهیلات ۱۲-۱۵ درصدی و بازپرداخت ۲۴ ماهه با شرایط حداکثر ۴ ماه دوره ساخت ( درصورت ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت ، ۳٫۵ درصد از نرخ تسهیلات کاسته خواهد شد.)

فهرست