اهداف تشکیل انجمن سنگ ایران: ساماندهی امور مرتبط با صنعت سنگ ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد،حایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چهارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو از اهداف تشکیل انجمن سنگ ایران است که البته در اساسنامه انجمن وظایف و اهداف مختلف دیگری نیز تعیین و پیش بینی گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از :

۱- برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی و برقراری ارتباطات علمی و فنی با سایر انجمن ها و مجامع تخصصی بین المللی.
۲- انتشار کتب و نشریات علمی و تخصصی و تسهیل گسترش اطلاعات و تجربیات بین اعضاء و سایر تشکل های فعال در صنعت سنگ.
۳- ایجاد بانکهای اطلاعاتی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و افزایش بهره وری در معادن و کارخانجات فرآوری سنگ های تزئینی.
۴- حمایت های لازم از حقوق و منافع اعضاء و انعکاس مسائل و مشکلات این صنعت همراه با پیشنهادات و راه کارهای اصولی و مناسب.
۵- همکاری با مراکز دولتی ذیربط در خصوص تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با صنعت سنگ کشور.

ماموریت انجمن سنگ ایران : انجمن سنگ ایران سازمانی است غیرانتفاعی و غیردولتی که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی،مدیریتی،تجربی و مالی اعضا خود بکارگیری ظرفیت های قانونی کشور و ایجاد تعامل و انسجام حداکثری بین اعضا و نهادهای حاکمیتی ، حداکثر تلاش خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار،اعتلاء و توسعه صنعت سنگ کشور مشتمل بر معدنداران،کارخانه های فراوری، بازرگانان سنگ، تولیدکنندگان مواد و ماشین آلات و تجهیزات مربوطه و همچنین حجاران و تولیدکنندگان مصنوعات سنگی به کار خواهد بست.

فهرست