اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی روز دوشنبه 99/04/16 ساعت 11:00 در محل دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که آقایان علاقه بند ، مرندی ، شریفی ، دلاوری و حسن زاده (اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ ایران ) و آقایان امامی ، پروین و دشتی و حکمتی حضور داشتند در خصوص موارد زیر بحث و مذاکره صورت گرفت.
1- چالش ها و مشکلات زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف ، استخراج ، فراوری و صادرات ؛ 2- موانع موجود در جهت ارتقاء کمی و کیفی صنعت سنگ خصوصاَ موانع صادرات ؛ 3- توسعه بخش معدن و فراوری در استان خراسان جنوبی. در پایان نیز جناب آقای دکتر نخعی ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات و رفع موانع تولید و صادرات مقرر نمودند جلسات ماهیانه و بصورت مستمر با حضور نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسلامی و همچنین وزرا و یا معاونین اجرایی مربوطه برگزار گردد.

فهرست