اولین دوره کارگاه یک روزه سنگ شناسی سنگ های ساختمانی به همت آموزشکاه آزاد تاپسا و با حمایت انجمن سنگ ایران. ◀️ویژه معماران، مدیران فروش و بازرگانان
◀️مدرس: آقای دکتر پیمان قاسمی : نائب رئیس کمیسیون آموزش ، پژوهش و فناوری انجمن سنگ ایران
◀️با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور

فهرست