انجمن سنگ ایران طی نامه‌ای به اردشیر سعد محمدی سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست و اعمال ماده 24 و 26 قانون معادن و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حمایت از فضای کسب و کار خواستار حل مشکلات فعالین معدنی شد.
فعالین بخش معدن و صنایع معدنی از عدم اجرای قانون معادن و ظلم و کم توجهی به بخش معدن توسط معاونت های قبلی بسیار ناخرسندند و انتظار دارند جنابعالی که فردی متخصص، متعهد و آشنا به بخش معدن و قانون معادن هستید و نگاهی توسعه ای دارید، جبران مافات نموده و بحران موجود در این بخش را با درایت و هوشمندی مدیریت فرمائید.
اجازه می خواهیم در این نگارش از کوه مشکلات فقط گوشه ای از آن را بیان نمائیم تا شاید فرصت پرداختن به آن میسور باشد.

فهرست