📌 تراورتن نوعی آهکِ قاره ای از جنس کربنات کلسیم است که بصورت شیمیایی در اطراف چشمه ها و زهکش ها، امتداد رودخانه ها و به ندرت در دریاچه ها، ته نشین می شود. کانی های سازنده ی اصلی تراورتن شامل کلسیت و آراگونیت هستند و رنگ بندی های لیمویی، زرد و قرمز آن به دلیل وجود اکسیدهای آهن در ترکیب شیمیایی سنگ است. این سنگ دارای تخلخل بین بلوری کم تا متوسط است و گاهی همراه با تخلخل قالبی زیاد، در یک محیط آبی تشکیل می شود.
📌 رسوب گذاری تراورتن در اثر تبادل گاز کربن دی اکسید با منبع آب زیرزمینی اتفاق می افتد که باعث اشباع شدگی شدید کلسیم کربنات شده و با رشد هسته ها یا بلورها در یک محیط تقریبا خنثی (PH: 7-8) همراه است.
📌 تراورتن معمولا در شیب های تند تشکیل می شود و لایه بندهای داخل سنگ، موج دار و دارای شیب است. تراروتن هایی که بصورت برجا تشکیل می شوند، به ندرت دارای لایه بندی افقی هستند. لایه بندی در مقیاس های میلی متر تا سانتی متر در این سنگ بسیار متداول بوده و حاصل رژیم های رشد روزانه و فصلی می باشد.

فهرست