لایم استون

📌 سنگ آهک ‌(limestone) از گروه سنگ‌های کربناته به شمار می رود. این سنگ از دانه‌های کربناته (carbonate grain)، کانی‌های کربناته (carbonate minerals)،‌ گِل (limestone mud) یا ماتریکس (matrix) تشکیل شده‌ است. ماتریکس در سنگ آهک، میکریت (micrite) نامیده می‌شود.

📌 کانی‌ عمده در سنگ آهک، کلسیت است ولی کانی هایی مانند آراگونیت، دولومیت، کوارتز، فلدسپار، هماتیت و لیمونیت نیز می‌توانند وجود داشته باشند. سنگ‌ آهک ممکن است با قطعات اسکلتی (Skeletal grains) و فسیلی نیز همراه باشد. آراگونیت در دریای گرم و کم عمق با نسبت بالای منیزیم به کلسیم تشکیل شده و کلسیت نیز در دریا‌های سرد و عمیق و در جاهایی که دمای هوا پایین است، مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌های سرد تشکیل می‌شود.

📌 سنگ آهک دولومیتی، از کلسیت و دولومیت (در اثر جانشینی منیزیم بجای کلسیم) طی فرآیند دیاژنژ پسین (late diagenesis) تشکیل می‌شود. بیش از ۹۰٪ از سنگ آهک‌های جوان سطح پوسته‌ی زمین طی فرایندهای بیولوژیکی یا بیوشیمیایی در محیط‌های دریایی، به ویژه محیط دریایی کم‌عمق تشکیل شده‌اند. از آن‌جا که این فرایند‌ها وابسته به حضور موجودات زنده می‌باشند، تشکیل و توسعه‌ی سنگ آهک به دما، اقلیم، غلظت و شوری آب دریا وابسته است.

فهرست