انجمن سنگ ایران با همکاری جوانان فعال در صنعت سنگ کشور و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن های علمی دانشکده های مهندسی معدن سراسر کشور اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران را در تاریخ 2 دیماه 1398 در محل آمفی تئاتر دانشکده معدن دانشگاه تهران برگزار می کند.

محورهای همایش:

نقش دانشجویان و جوانان شاغل در صنعت سنگ در ارتقاء کیفی این صنعت

بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط پایدار میان صنعت سنگ و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی

بررسی نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی بخش‌های مختلف زنجیره ارزش سنگ‌های تزئینی

مزیت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش سنگ‌های تزئینی

چگونگی ورود به بازارهای هدف با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان

ایجاد کارگروه‌های تخصصی و کاربردی زیر:

کارگروه تخصصی پژوهش‌ها و نوآوری‌های بازرگانی صادرات‌محور

کارگروه تخصصی رویکردهای خلاقانه و هنری در تولید مصنوعات سنگی

کارگروه تخصصی به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش صنعت سنگ

کارگروه تخصصی تحقیق و توسعه در صنعت سنگ

فهرست