احمد شریفی

احمد شریفی

دبیرکل

مالک رحمتی

مالک رحمتی

نائب رئیس

محمد اسماعیل مرندی

محمد اسماعیل مرندی

عضو هیئت مدیره

ایمان علاقه بند

ایمان علاقه بند

رئیس هیئت مدیره

غلامحسین دلاوری

غلامحسین دلاوری

عضو هیئت مدیره

شوذب جباری

شوذب جباری

خزانه دار

رضا حسن زاده

رضا حسن زاده

عضو هیئت مدیره

برای دریافت اساسنامه انجمن ملی سنگ ایران اینجا کلیک کنید