احمد شریفی

احمد شریفی

دبیرکل

مالک رحمتی

مالک رحمتی

نائب رئیس

ابوالقاسم شفیعی

ابوالقاسم شفیعی

رئیس هیئت مدیره

ایمان علاقه بند

ایمان علاقه بند

عضو هیئت مدیره

غلامحسین دلاوری

غلامحسین دلاوری

عضو هیئت مدیره

شوذب جباری

شوذب جباری

خزانه دار

رضا حسن زاده

رضا حسن زاده

عضو هیئت مدیره

برای دریافت اساسنامه انجمن ملی سنگ ایران اینجا کلیک کنید