احمد شریفی

احمد شریفی

دبیرکل

مالک رحمتی

مالک رحمتی

نائب رئیس

ایمان علاقه بند

ایمان علاقه بند

رئیس هیئت مدیره

غلامحسین دلاوری

غلامحسین دلاوری

عضو هیئت مدیره

شوذب جباری

شوذب جباری

خزانه دار

رضا حسن زاده

رضا حسن زاده

عضو هیئت مدیره

محمد اسماعیل مرندی

محمداسماعیل مرندی
عضو هیئت مدیره

برای دریافت اساسنامه انجمن ملی سنگ ایران اینجا کلیک کنید