نویسنده : Karaca Zeki et all, 2015
چکیده: در این مطالعه، ارتباط بین ریز ساختارها، اندازه دانه و مرز دانه و تاثیر آنها روی برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی (مانند وزن واحد حجم خشک، تخلخل، مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی) و همچنین ارزش سایشی (مقاومت سایشی) در 15 نمونه ی ماربل شناخته شده ی جهان به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. 10 نمونه ی مختلف از هر نوع ماربل مورد آزمایش قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپی بر اساس این معیارهای زیر طبقه بندی شدند:
شکل دانه ها، نوع مرز دانه ها، انحلال فشاری، دوقلویی، دگرسانی و تغییر شکل.
تمام انواع ماربل های مورد مطالعه دارای دانه های غیر هم اندازه بودند (ساختارِ Hetetoblastic). 9 نمونه شامل ماربل های تک کانی (monomineralic) بودند در حالی که 6 نمونه ی دیگر شامل ماربل های چند کانی (polymineralic) بودند. یافته ها نشان داد که اندرکنش خصوصیات دانه ها و مرز دانه ها، باعث ایجاد تاثیر بر روی وزن واحد حجم، تخلخل، وزن واحد حجمی، مقاومت کششی و مقاومت سایشی ماربل های مورد آزمایش می شود.برای دریافت متن کامل مقاله به کانال انجمن سنگ ایران به نشانی@iranstoneassociation مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست