شرکت های کمی در صنعت سنگ و گرانیت وجود دارند که در حال استفاده کردن از radio frequency identification هستند.اصولا این کارخانجات در حال ردیابی حرکت اسلب های خام از یک معدن سنگ به فرایند های برش و پولیش و سپس حرکت بسوی مشتریان هستند.

برای مثال یک تامین کننده ایتالیایی سنگ مرمر و گرانیت ,از RFID برای ردیابی و پیگیری اسلب های سنگ از زمانی که آنها به کارخانه شان می رسند تا زمان تحویلشان به مشتری استفاده می کند.از هر اسلب برچسب خورده مرمر یا گرانیت عکس برداری می شود و عکس ها با شماره  ID منحصرفرد به هم متصل می شوند, و این کار در سیستم اطلاعات شرکت انجام می شود.

یک شرکت نروژی که سنگ لوح , بلوک و محصولات مرتبط برای سقف سازی , کف سازی و سایر کاربردها تولید می کند در سال 2010 جایزه RFID Journal برای بهترین اجرا  در استفاده اش از تکنولوژی برای ردیابی بارهای سنگین و سخت برای حرکت در یکی از بدترین محیط های آب و هوایی را برنده شد. محیط اصلی تولید و فضای 20000 متر مریعی حیاط شرکت در اپدال نروژ- یک شهر آلپاینی که بسیار یخ زده است- قرار دارد.

محیط چالش برانگیز این منطقه نیاز برای ردیابی کردن سریع و درست پالت های سنگ لوح در تسهیلات تولید تا شناسایی محصولات در هر شرایط آب و هوایی , دیدن اطلاعات صحیح موجودی انبار بدون درنگ , سرعت تولید و فرایند های  نقل و انتقال و حذف خطاهای نقل و انتقال بدلیل عدم شناسایی محصول ایجاد کرده است.

سیستم RFID  ,شرکت ها را برای تشخیص سریع محصولات ویژه شان تحت هر شرایط آب و هوایی توانا می سازد.این تکنولوژی همچنین به شرکت ها برای ردیابی محصولات شان در اسرع وقت یاری می رساند و همچنین نگهداری تعداد موجودی صحیح را بدون مداخله انسان میسر می سازد و انبارداری و حمل ونقل را تسریع می کند.اطلاعات مدیران کارخانجات به صورت اتوماتیک به روز می شوند و زمانیکه کار تولید بر روی هر پالت کامل می شود , آن سفارش یا برای انبارش یا برای انتقال آماده می شود. اپراتورهای جرثقیل ها هم به صورت اتومات مطلع می شوند که یک پالت برای برداشته شدن از محوطه تولید و انتقال به یک محوطه نگهداری بزرگ یا کوچک آماده است.

دو شرکت تولید کننده و توزیع کننده گرانیت, مرمر و سایر محصولات سنگی ایتالیایی در حال استفاده از RFID برای ردیابی کردن تولید و مکان یابی 900000 اسلب های سنگ پولیش شده که بصورت سالیانه فروخته می شوند بعلاوه بلوک های بزرگ سنگ که اسلب ها از آنها تولید می شوند هستند.محصولات کامل شده به یک شبکه جهانی توزیع فروخته می شوند .

برچسب های RFID به شرکت ها اجازه می دهند تا موجودی شان را با صحت 80% بیشتر از قبل از آنکه از RFID استفاده کنند تعیین کنند و همچنین برای کارگران پیدا کردن اسلب های کامل شده را آسانتر می سازد.همچنین تخمین زده شده است کاربرد RFID به منظور پیگیری و ردیابی محصولات  هزینه های نیروی کار را 40% کاهش می دهد و خیلی از مراحلی که قبلا بصورت دستی انجام می شد مانند شمارش موجودی و تولید گزارشات در حال حاضر اتومات شده اند.

بعلاوه RFID در حال استفاده شدن در معادن  است. کارخانجات مواد ساختمانی از سیستم RFID برای بهبود خدمات در معادن خود و جمع آوری اطلاعات مطابق موجودی و حرکت زنجیره به کار می گیرند.قبل از بکار گرفتن RFID در کارخانجات ,یک کامیون متعلق به مشتری به معدن می رفت و روی ترازو برای وزن شدن پیش از بارگیری قرا می گرفت.راننده به یک کارگر مسئول  در آن معدن اطلاعات مشتری  و اینکه چه نوع  کار ساخت و ساز ویژه ای را با سنگ دارد را می گفت.

کارگر سپس اطلاعات را به همراه وزن کامیون در یک کامپیوتر وارد می کرد.بعد از اینکه خودرو با سنگ بارگیری می شد , راننده دوباره به سمت ترازو برای اندازه گیری وزن می رفت.دستیار سپس اطلاعات را قبل از فرستادن راننده به سوی مسیرش در یک کامپیوتر وارد می کرد.این فرایند در معرض خطا است و اغلب به سختی و آهسته است.RFID به سرعت بخشیدن به این فرایند کمک می کند و به موجب آن باعث کاهش گلوگاه ها در معدن و بهبود رضایت مشتری می شود.

فهرست