سنگ طبیعی مورد علاقه ی زمین شناسان و تولید کنندگان سنگ طبیعی و هم چنین معماران، متخصصین ساختمان،متصدیان ساختمان ها و البته صاحبان ساختمان ها است. هدف از این کتاب، راهنمایی علاقمندانی همچون معمارای، مهندسین عمران، تولید کنندگان سنگ و غیره است. تمام متخصصین یاد شده به داشتن فهمی پایه ای و تجربی از زمین شناسی، شیمی، مهندسی مواد و زیست شناسی نیاز دارند. برای دانلود مطلب مورد نظر اینجا کلیک کنید.

فهرست