گفتگوی دبیرکل انجمن سنگ ایران با روزنامه روزگان معدن
دغدغه فعالان حوزه سنگ کشور بسیار متنوع است اما در بین آنها یک مورد پررنگ تر از بقیه است. همان طور که برهمه روشن است یکی از مشکلات اصلی فعالان حوزه سنگ وجود موانعی در رونق صادرات است. در حالی که فعالان این حوزه به رشد صادرات علاقه مندند ، متاسفانه با موانع بزرگی برای این مهم روبه روه هستند. یکی از بزرگ ترین موانع ، تحریم های ناعادلانه است که موجب شده فعالان حوزه سنگ در جابجایی پول با مشکل روبه رو شوند متاسفانه به دلیل تحریم ها ، منابع بیشتر کسانی که در بخش صادرات سنگ فعالیت می کنند بلوکه شده و این گروه در عمل نمی توانند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند. به این ترتیب متاسفانه فعالان حوزه سنگ ، هزینه های زیادی را متقبل می شوند که از جمله این هزینه های سنگین می توان به افزایش بی رویه گاهی تا 8 برابر هزینه های حمل و نقل فعالان این بخش در سال جاری اشاره کرد.
با توجه به چنین مشکلاتی که برای فعالان حوزه سنگ کشور وجود دارد ، انتظار ما از دولت این است که در این زمینه ورود پیدا کند و به تمامی دست اندرکارانی که می توانند اقدامی مثبت انجام دهند، تاکید کند به صادرکنندگان کمک کنند. به طور مثال می توان به بانک مرکزی و سازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد که نه تنها از فعالان اقتصادی حمایت نمی کنند بلکه تنها هزینه های این بخش را افزایش می دهند و با این کار به صادرات سنگ لطمات زیادی وارد می کنند. بعنوان راهکار پیشنهاد می دهم دولت با فعالان حوزه سنگ کشور کارگروه تشکیل دهد تا از رویکرد آنها باخبر شود و راهکار پیدا کند. به طور خاص باور دارم تا زمانی که این گره باز نشود، بخش سنگ رونقی پیدا نمی کند.

فهرست