اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ملی سنگ ایران

مجمع عمومی انجمن سنگ ایران جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۸ در محل هتل بین المللی پارسیان استقلال تهران از ساعت ۱۸ الی ۲۲ برگزار خواهد شد…

 

نشانی محل برگزاری مجمع : تهران – تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر – هتل بین المللی پارسیان استقلال