بررسی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات صنعت سنگ ایران

در دومین روز نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی ، انجمن سنگ ایران بمنظور بررسی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات صنعت سنگ ایران اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران کل سازمان توسعه تجارت و نمایندگان وزارت صمت نمود.