بهره برداری از تجربیات ارزنده دکتر واعظ لاری در انجمن سنگ ایران

با توجه به درخواست های متعدد از سوی اعضای انجمن سنگ ایران مبنی بر بهره گیری از تجربیات مشاور حقوقی بمنظور تبیین و توضیح قوانین و مقررات مرتبط به معادن و واحدهای فراوری و آیین نامه های اجرایی و نظام مهندسی معدن و رفع هرگونه مبهمات حقوقی و قانونی موصوف، به اعضاء محترم در جهت تقویت و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش محوری،تولیدی و ریسک پذیر کشور به استحضار می رساند؛ جناب آقای واعظ لاری با پیشینه و سوابق اجرایی ذیل در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ با حضور در محل انجمن سنگ ایران پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.