کمیسیون آموزش و پژوهش

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران باترکیب و چهره جدید متشکل از اعضای ذیل در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی صنعت سنگ مجددا فعالیت های خود را از سر گرفته است. ریاست کمیسیون آموزش انجمن سنگ ایران برعهده آقای دکتر قاسمی می باشد. کمیسیون آموزش و پژوهش تاکنون اقدام به برگزاری ۵ جلسه نموده است.

اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش :

📌آقای مهندس فرخی- سرپرست دفتر آموزش و پژوهش وزارت صمت
📌 آقای مهندس ملاطاهری – مدیریت آموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو
📌 آقای مهندس مدنی- مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی معدن ایران

📌آقای مهندس گلیجانی – ریاست اداره کل سنگ های تزئینی دفتر صنایع معدنی
📌آقای دکتر عندلیب – مدیریت موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران
📌آقای دکتر داوری- ریاست دانشگاه آزاد خمینی شهر
📌آقای دکتر رضا حسن زاده – مدیرعامل تعاونی حجاران رازی و عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران
📌آقای دکتر فرهنگ سرشکی – عضو هیئت علمی گروه معادن دانشگاه شاهرود
📌آقای مهندس شمس الدین سیاسی راد – مشاور شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
📌 آقای دکتر مسعودی- معاون پژوهشی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
📌 آقای دکتر محمودی- معاون پژوهشی علوم زمین دانشگاه خوارزمی
📌آقای دکتر قاسمی- مدیریت مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ های ساختمانی

📌خانم دکتر فروهی – معاون موسسه یونیدرو
📌آقای دکتر نیکودل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
📌 آقای مهندس نیکدل – دبیر کمیسیون فراوران گرانیت اصفهان
📌 آقای مهندس کلانکی – مدیر اکوسیستم کارآفرینی کافه معدن
📌 خانم دکتر اسعدی- هنرمند و مجسمه ساز