دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی ، معدن ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

۸-۵ تیرماه ۱۳۹۹

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران