اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که آقایان علاقه بند ، مرندی ، شریفی ، دلاوری و حسن زاده (اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ ایران ) و آقایان امامی ، پروین و دشتی و حکمتی حضور داشتند در خصوص موارد زیر بحث و مذاکره صورت گرفت.
۱- چالش ها و مشکلات زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف ، استخراج ، فراوری و صادرات ؛ ۲- موانع موجود در جهت ارتقاء کمی و کیفی صنعت سنگ خصوصاَ موانع صادرات ؛ ۳- توسعه بخش معدن و فراوری در استان خراسان جنوبی. در پایان نیز جناب آقای دکتر نخعی ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات و رفع موانع تولید و صادرات مقرر نمودند جلسات ماهیانه و بصورت مستمر با حضور نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسلامی و همچنین وزرا و یا معاونین اجرایی مربوطه برگزار گردد.