دست‌هایی در کشور هست که نمی‌خواهند ما خوب حکمرانی کنیم

https://stoneassociation.ir/wp-content/uploads/2023/09/1.mp4 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن سنگ ایران گفت: در میان مسئولان اقتصادی خیانت و فساد وجود دارد، تا می‌بینند بازار یک محصول…

دکتر شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران در نشست تخصصی تحلیل نظام حکمرانی در صنایع معدنی، چالش‌ها و راهکارها:

📌ماحصل مباحث مطرح شده در این نشست این است که حکمرانی خوب مهم‌تر از داشتن ثروت در جامعه است. اگر ثروت می‌توانست عاملی برای توسعه کشورها باشد، کشورهای آفریقایی با…
فهرست