در سال ۱۴۰۱ در بخش معدن زنجان صورت گرفت؛ استخراج ۱۴ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان زنجان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در سال جاری بالغ بر ۱۴ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان استخراج شد. مجید گلشنی منفرد با اشاره به اقدامات…
فهرست