هفتمین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران

کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران روز سه شنبه ۹۸/۰۹/۰۵ در محل انجمن تشکیل جلسه داد و موارد زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

– ایجاد شاخه دانشجویی انجمن جهت استفاده از ظرفیت و پتانسیل علمی دانشجویان نخبه دانشگاه های مرتبط.

–  تدوین و اجرای آیین نامه عضویت نخبگان و اعضای انجمن های علمی دانشگاه ها.

– انتخاب و اولویت بندی سرفصل های پروژه های آموزشی با استفاده از برنامه های تدوین شده وزارت صمت.

 

بیست و نهمین جلسه کمیسیون معدن

کمیسیون معدن(اکتشاف و استخراج) انجمن سنگ ایران در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ بیست و نهمین جلسه خود را در محل انجمن برگزار و شاخص های ارزیابی معادن راکد را مورد بررسی و تصویب قرارداد.

براساس این شاخص ها، معادنی که امتیاز ارزیابی اولیه آنها بیشتر از ۵۰ امتیاز باشد مجازند که از طرف نمایندگان استان ها به کارگروه تخصصی ارزیابی معادن راکد در کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران جهت ارزیابی معرفی شوند.

 

کمیسیون آموزش و پژوهش

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران باترکیب و چهره جدید متشکل از اعضای ذیل در راستای نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی صنعت سنگ مجددا فعالیت های خود را از سر گرفته است. ریاست کمیسیون آموزش انجمن سنگ ایران برعهده آقای دکتر قاسمی می باشد. کمیسیون آموزش و پژوهش تاکنون اقدام به برگزاری ۵ جلسه نموده است.

اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش :

📌آقای مهندس فرخی- سرپرست دفتر آموزش و پژوهش وزارت صمت
📌 آقای مهندس ملاطاهری – مدیریت آموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو
📌 آقای مهندس مدنی- مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی معدن ایران

📌آقای مهندس گلیجانی – ریاست اداره کل سنگ های تزئینی دفتر صنایع معدنی
📌آقای دکتر عندلیب – مدیریت موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق تهران
📌آقای دکتر داوری- ریاست دانشگاه آزاد خمینی شهر
📌آقای دکتر رضا حسن زاده – مدیرعامل تعاونی حجاران رازی و عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران
📌آقای دکتر فرهنگ سرشکی – عضو هیئت علمی گروه معادن دانشگاه شاهرود
📌آقای مهندس شمس الدین سیاسی راد – مشاور شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر
📌 آقای دکتر مسعودی- معاون پژوهشی علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
📌 آقای دکتر محمودی- معاون پژوهشی علوم زمین دانشگاه خوارزمی
📌آقای دکتر قاسمی- مدیریت مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ های ساختمانی

📌خانم دکتر فروهی – معاون موسسه یونیدرو
📌آقای دکتر نیکودل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
📌 آقای مهندس نیکدل – دبیر کمیسیون فراوران گرانیت اصفهان
📌 آقای مهندس کلانکی – مدیر اکوسیستم کارآفرینی کافه معدن
📌 خانم دکتر اسعدی- هنرمند و مجسمه ساز