مطابق آمارها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۳۹۲ معدن کوچک‌مقیاس، احیاء و فعال‌سازی شد یا توسعه یافت. از بین ۳۹۲ معدنی که احیاء و فعال‌سازی شدند، ۴۹ معدن از نوع فلزی، ۸۸ معدن غیرفلزی، ۱۰۲ معدن سنگ تزئینی و ۱۵۳ معدن از نوع مصالح ساختمانی بودند.
احیاء این معادن، پتانسیل تولیدی به میزان ۱۸ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۲۵ تن را در مواد معدنی یاد شده به همراه خواهد داشت که بیشترین آن در بخش مصالح ساختمانی با ۱۱ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۷۲۵ تن پیش‌بینی شده است. پس از آن، بخش معادن فلزی با پنج میلیون و هشت هزار و ۹۲۳ تن، فلزی با یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تن و سنگ تزئینی با ۹۰۵ هزار و ۵۷۶ تن، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بررسی طرح احیاء ، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس حاکی است احیاء این تعداد معدن از ابتدای امسال تا به امروز اشتغال به‌کار سه هزار و ۱۰۴ نفر را به دنبال داشته باشد که بیشترین آن در بخش مصالح ساختمانی با یک‌هزار و ۲۱۸ نفر است.
پیش‌بینی می‌شود با احیاء معادن یاد شده، ۹۱۲ نفر در معادن سنگ تزئینی، ۵۳۷ نفر در معادن فلزی و ۴۳۷ نفر در معادن غیرفلزی مشغول به کار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست