همین امروز میشه صادرات سنگ ایران رو متحول کرد

🔴کلام  دهم: همین امروز میشه صادرات سنگ ایران رو متحول کرد با همدلی، همزبانی و همفکری https://stoneassociation.ir/wp-content/uploads/2023/12/6584731351098972877.mp4 … این کلیپ، 1️⃣0️⃣دهمین شب و دهمین تجربه از سری کلیپ های استاد…
ادامه مطلب

گردهمایی مدیران صنعت سنگ ایران اصفهان پاییز ۱۴۰۲

https://stoneassociation.ir/wp-content/uploads/2023/12/482249223288853889.mp4 🔴همه خانواده صنعت سنگ باید دست به دست هم دهند برای آبادانی کشور عزیزمان ایران و در نهایت ارتقا صنعت سنگ کشور عزیزمان ایران. همکاری مشترک انجمن سنگ ایران…
ادامه مطلب
فهرست