نام شرکت تلفن فکس ایمیل
احرار سپاهان ۰۳۱۳۲۲۰۵۱۲۶ ۰۳۱۳۲۲۱۰۸۱۳ info@ahrarsepahan.com
الماس برش آریا ۳۳۲۸۲۳۸۵-۷ ۳۳۲۸۲۳۸۸ info@ariadiamondtools.com
انجمن صنفی کارفرمایان و معدنکاران محلات ۰۸۶۴۳۳۲۲۳۵۶ ۰۸۶۴۳۳۲۲۳۵۶ anjoman.madankaran@yahoo.com
انیکس ۰۸۶۴۳۳۲۴۳۳۳ ۰۸۶۴۳۳۲۴۳۳۳ onyxstone61@yahoo.com
ایتال ساب ۲۲۲۶۱۳۴۷ -۲۶۴۲۱۵۰۸ ۲۶۴۲۱۵۲۳ h.hannani@tenax.ir
شرکت پیشگامان نوین سنگ البرز ۲۲۷۷۲۰۴۶ ۲۲۷۲۳۷۰۴ info@Ftgroup.ir
ایران تایل ۰۳۴۳۳۲۱۰۳۷۰ ۰۳۴۳۳۲۴۴۱۳۴ neybang5@gmail.com
ایران داش ۸۸۶۷۵۳۷۳ ۸۸۸۷۴۸۲۸ info@irandash.ir
ایران سنگ محلات ۰۸۶۴۳۲۳۱۲۲۰ ۰۸۶۴۳۲۳۱۲۲۰ iranstone@1220.yahoo.com
گروه عرش ۸۸۵۴۸۲۸۷ dehlorancement.co@yahoo.com
بازرگانی حاج سید جوادی ۸۸۷۹۱۷۸۹-۸۸۸۸۷۰۶۰ mail.iranianstoneboss@gmail.com
بازرگانی خانکی ۴۴۶۰۸۵۳۰ ۴۴۶۱۱۱۸۷ info@khanaki.com
پارتیا ۸۸۶۸۶۳۱۴ info@partia.ir/ www.partia.ir
پاسارگاد ۰۲۵۳۳۴۴۳۷۵۰ ۰۲۵۲۳۳۴۴۲۴۲۳ ceo@pasargadstone.com
پرفیمان ۸۸۰۵۱۲۰۰ ۸۸۰۵۱۲۰۱ sales@porfiman.com , mail@porfiman.com
پویا سنگ اشترانکوه ۵۶۷۱۶۸۶۶ ۵۶۷۱۶۸۶۷ pso1381@yahoo.com
تخت جمشید ۸۸۶۸۸۴۴۵ ۸۸۶۸۸۴۲۸
سنگ تهران ری ۵۶۲۳۲۰۱۵ ۵۶۲۳۲۵۱۸ info@tehranrey.com
توسعه معادن پارس بهمن فرامرز ۸۸۸۴۷۴۱۷ ۸۸۸۳۰۵۸۱ n.mohammadi49@yahoo.com
حدید گستر سیرجان ۲۲۶۶۸۸۷۰ ۲۲۶۶۸۸۷۹ info@hadidsirjan.com
دیسک وینتر ۵۶۲۳۲۲۵۵ ۵۶۲۳۲۲۵۵ rezahajjarzadeh@winterdisc.com
رزستان سنگ ۵۶۲۳۰۴۹۰ ۵۶۲۳۰۴۹۱ khashayar.shahbazi@gmail.com و info@RoseStone.ir
روشان روز ۸۸۷۴۳۵۹۵-۹ ۸۸۷۴۳۵۹۵-۹ manager@stonesite.ir
گروه رویال سنگ ایران ۴۴۱۴۰۶۴۰ ۴۴۱۱۰۲۳۹ info@royalsang.com
زنجیر لودر موسوی ۰۳۱۳۳۸۰۷۵۸۸ ۰۳۱۳۳۸۰۷۵۸۹ clmchain@yahoo.com
ساب سنگ الوند ۲۶۴۵۴۳۱۵-۱۶ ۲۶۴۵۴۱۳۹ sabsangalvand@yahoo.com
گروه ساخارا و آژیانه ۲۲۷۰۳۳۱۷-۱۸ ۲۲۷۰۴۹۳۷ mirzaei@ajianehgroup.com
افرا ۲۲۷۰۳۳۱۷-۱۸ ۲۲۷۰۴۹۳۷ mirzaei@ajianehgroup.com
سبا سنگ پرشین ۲۲۶۶۶۴۱۲ ۲۲۶۶۶۳۹۱ info@saba1960.com
سپید مرمر شاهین ۲۶۷۶۱۹۶۱ ۲۶۷۶۱۹۵۵ taghikazemkhani1360@gmail.com
سنگ آپام info@apamstone.com
سنگ آمیتیس سما ۵۶۲۳۵۵۰۳-۵۶۲۳۵۴۸۷-۵۶۲۳۵۴۷۵ ۵۶۲۳۳۸۱۳ mohsenbalali47@yahoo.com
سنگ آونگ ۵۶۲۳۰۸۴۴ ۵۶۲۳۰۸۴۵ info@avangstone.com , hossein@avangstone.com
سنگ باستان ۲۲۵۹۰۹۲۵ ۲۲۷۶۷۷۲۵ stone_bastan@yahoo.com
شرکت مرمران استون ۵۶۲۳۵۶۱۱ ۵۶۲۳۵۶۱۲ akbarzanganeh@yahoo.com
سنگ تات ahmad.a1357625@gmail.com
سنگ اسطوره mohamadbaharlo110@gmail.com
شرکت معدنی آتین معدن میدیا ۰۲۱-۲۲۸۶۳۱۹۹ info@amm-co.ir
سنگ سبز خاور ۵۶۲۳۲۶۶۶-۷۰ ۵۶۲۳۲۷۶۶ amirfatahiali@yahoo.com
سنگ سپند ۵۶۲۳۱۰۴۴ ۵۶۲۳۵۱۸۸ info@sepandstone.com
سنگ سفید جهان ۲۲۷۰۴۳۲۴ ۲۲۷۲۵۷۲۸ wg_mkh@yahoo.com
سنگ کتیبه افرا ۵۶۲۳۱۴۱۴ ۵۶۲۳۵۸۱۰ katibehafra@yahoo.com
سنگ کریستال زرین ۸۸۷۶۴۰۹۱ ۸۸۷۶۶۷۵۸ saberi_akbar@yahoo.com و talebi_javad@yahoo.com
تعاونی معدنی کوهبار ۰۸۶۴-۳۲۲۲۷۷ ۰۸۶۴-۳۲۲۶۹۶۹ info@sangestanco.com’
سنگ لوتوس ۵۶۲۳۲۰۴۵ ۵۶۲۳۳۱۷۹ ali.jahanfardco@gmail.com و ali.jahanfard60@gmail.com
سنگ ماندگار ۲۲۸۱۴۳۷۶ ۲۲۸۱۴۳۷۸ mandgarstone@gmail.com
سنگ نوبل ۲۶۱۱۶۰۶۷ ۲۶۱۱۶۰۶۷ info@nobelstonegroup.com
سنگیران ۵۶۲۳۳۳۹۵-۷ ۵۶۲۳۳۳۹۸
سنگبری برش کوه محلات ۰۸۶۴۳۲۲۶۶۶۷ ۰۸۶۴۳۲۲۸۱۸۱ info@nikfargroup.com و malihe.amini 54@yahoo.com
سنگ بهارستان ۵۶۲۳۳۵۳۵ ۰۹۱۲۱۲۲۱۳۵۰
سنگبری پارس نو ۰۵۱-۳۶۶۵۲۶۸۴ ۰۵۱-۳۶۶۵۴۶۴۱
سنگبری تریمو ۵۶۲۳۳۶۹۰-۹۹ meysam.mokhtari@gmail.com
سنگبری سلطانی ۵۶۲۲۷۸۲۱ ۵۶۲۲۴۷۶۶ s.1111895@gmail.com
آریا سنگ سلطانی ۵۶۲۲۷۸۲۱ ۵۶۲۲۴۷۶۶ s.1111895@gmail.com
سنگبری عدالت ۲۲۰۴۶۲۶۶ ۲۲۱۹۱۴۴۳ yafshargoog@yahoo.com
سنگبری فلامک ۵۶۵۴۱۳۷۲-۳ ۵۶۵۴۶۶۶۵ info@falamakco.com
سنگبری مالک ۰۴۱۲۲۶۶۱۲۸۲ ۰۴۱۲۲۶۶۱۲۸۱ rahim.malek1190@gmail.com
سنگبری نقش جهان ۵۶۲۳۵۰۹۵ ۵۶۲۳۱۷۹۶
سنگبری نما ۰۸۶۴۳۳۲۲۹۹۱
سنگبری نیکسان دلیجان ۰۸۶۴۳۲۲۶۶۶۷ ۰۸۶۴۳۲۲۸۱۸۱ info@nikfargroup.com
سنگبری نیکنام ۵۶۲۳۲۵۵۵ ۵۶۲۳۲۸۵۵ reza_shiasy@yahoo.com
سنگبری وهمن ۳۳۷۴۱۳۶۷ ۳۳۷۴۲۶۳۷ info@vahmanstone.com
سنگستان عمادی ۰۳۱۳۳۸۰۹۰۹۰ ۰۳۱۳۳۸۰۷۳۳۲ Info@emadistoneco.com
سیمین سنگ سپاهان ۰۳۱۴-۵۸۳۶۵۰۵ ۰۳۱۴-۴۵۸۳۷۲۳۸ serajian.simin@gmail.com
شایان مرمریت شیراز ۸۸۵۰۰۹۱۲ ۸۸۷۵۷۹۰۷ info@shayan-stone.com
شرکت استون سپند ۲۲۰۶۲۹۳۵ ۸۸۵۶۶۸۹۸ info@oscointl.com
شرکت ایران مرمر تهران ۵۶۲۳۳۶۰۵-۶ ۵۶۲۳۳۶۰۷ hamed_l@yahoo.com
شرکت تعاونی استخراج و فرآوری آپادانا ۰۸۶۴۳۳۶۳۶۳۰ ۰۸۶۴۳۳۶۳۶۲۹
شرکت تعاونی استخراج و فرآوری آپادانا ۰۸۶۴۳۳۶۳۶۳۰ ۰۸۶۴۳۳۶۳۶۲۹ aboutalebog@yahoo.com
شرکت پیشگامان سنگ پاسارگاد ۵ ۲۲۷۸۳۳۱۶- ۲۲٣٥ ٧٨ ۹۴ ۲۲۷۸۳۱۴۶ info@pasargadquarries.com
شرکت پیشگامان سنگ پاسارگاد۱ ۲۲۷۸۳۵۹۴ ۲۲۷۸۳۱۴۶ info@pasargadquarries.com
شرکت پیشگامان سنگ پاسارگاد ۳ ۲۲۷۸۳۵۹۴ ۲۲۷۸۳۱۴۶ info@pasargadquarries.com
شرکت تعاونی سیمرغ ۵۶۲۳۶۹۷۵ ۴۳۸۵۴۵۹۸ mmohamad.motie@yahoo.com
شرکت تعاونی معدنی آذین ۸۸۸۸۱۳۳۸ ۸۸۷۹۳۶۲۷ info@ajingroup.com
شرکت توسعه صادرات تهران صنعتی و معدنی ۸۸۰۴۵۲۳۲ ۸۸۰۵۹۴۳۴
شرکت سنگ مرجان ۸۸۰۲۶۹۹۸ ۸۸۶۳۵۰۳۸ info@marjanstoneco.com و mirzaei_smk@yahoo.com
تعاونی معدنی سنگ بوجه ۵۶۲۳۲۷۵۰-۲ خراب است heydari.mehdi74@gmail.com
شرکت فراستون ۵۶۲۳۷۸۷۵ ۵۶۲۳۶۹۲۵
شرکت فرینام ۲۲۰۴۶۹۰۳ ۲۲۰۵۰۳۱۴ info@farinam.com و ali@farinamfar.com
شرکت کانی رش ۸۸۶۷۵۳۷۳ ۸۸۸۷۴۸۲۸ info@irandash.ir
شرکت معدنی کانه آرا ۰۳۵۳۷۲۱۱۹۵۲ ۰۳۵۳۷۲۱۳۹۵۱ iranstone@iranstone.com
شرکت مهندسی مشاور پیچ آپ ۲۲۰۱۱۹۲۶ ۲۲۰۱۱۹۴۵
شرکت میکاشیست ۲۲۰۵۷۱۲۱ ۲۲۰۵۶۷۶۳ info@micaschistco.com
بهسنگ ۲۲۹۰۸۲۴۳ ۲۲۹۰۸۲۴۵ ehsanalimohammadi@gmail.com
صنایع معدنی شهاب سنگ ۴۴۲۴۷۷۰۱ ۴۴۲۶۵۳۸۰ nekahi@shahab-sang.com
شید استون ۵۶۲۳۳۸۶۱ ۵۶۲۳۴۰۵۴ ali@shadestoneco.com , zamani@shadestoneco.com
صنایع سنگ احسان ۵۶۲۳۳۴۷۳ ۵۶۲۳۳۴۷۳
صنایع سنگ استوار ۵۶۲۳۳۳۳۴ ۵۶۲۳۲۳۵۰ sa.stone20@yahoo.com
صنایع سنگ آروین نطنز ۸۸۷۷۰۰۴۴ ۸۸۶۶۳۰۹۹ info@arvingeranit.ir , orders@arvingranite.ir
صنایع سنگ پارس ۰۸۶۳۳۶۸۲۴۸۶ ۰۸۶۳۳۶۸۲۴۸۶ abbas_ghanbari_91@yahoo.com
صنایع سنگ فراز کوه ۴۴۲۵۰۶۳۹ ۴۴۲۵۰۶۳۹
صنایع سنگ محمدی(کیمیاگران) ۵۵۲۲۰۷۸۴ ۵۵۲۱۸۰۱۶ kimiyagaran91@yahoo.com
صنایع سنگ نقش آفرین ۵۶۲۳۳۵۹۰-۹۴ ۵۶۲۳۳۵۹۵ info@nusico.com
صنایع سنگ ونیز ۵۶۲۳۶۵۸۰ ۸۹۷۷۹۱۹۴ heidarzadeh2@gmail.com
صنعتی معدنی تیز سنگان ۰۲۵۳۳۳۵۳۳۰۴ ۰۲۵۳۳۳۳۵۳۳۰۸ alireza.sabze@gmail.com
فلات سنگ آسیا ۳۱۴۵۶۴۳۵۳۱-۴ ۳۱۴۵۶۴۳۳۳۶-۹ info@totemquartz.com
کارخانجات سنگ ارگ گرانیت ۵۶۲۳۲۵۹۴ ۵۶۲۳۲۵۰۴ info@arg-stone.com
کارخانه سنگ فردان ۸۸۷۶۵۵۵۶ ۸۸۷۶۴۲۲۷ info@fardanstone.com
کارگاه فنی همایون ۵۶۲۳۵۱۰۵ ۵۶۲۳۲۰۵۸ babaei.sm@gmail.com
گروه معادن اسکو سنگ ۸۸۵۶۷۱۷۳ ۸۸۵۶۶۸۹۸ info@oscointl.com
کبرا کاربراندوم ۵۶۲۳۶۲۶۴-۵ ۸۹۷۷۴۵۵۵
گروه سنگ زاگرس ۲۶۲۰۹۰۱۲ ۲۶۲۰۹۲۹۰ info@zagrosstonegroup.com
گروه کارخانجات و معادن سامان ۵۶۲۳۲۲۷۸ ۵۶۲۳۲۳۷۸ info@samanstonegroup.com
گروه تولیدی سنگ سبز
گروه مهندسی ماهان ۵۶۲۳۶۰۶۲-۵ ۵۶۲۳۶۰۶۲-۵ mahan_eng@hotmail.com
ماربل سنگ خوی ۰۴۶۱۲۲۲۶۶۱۰ naemi@onyxmine.com
ماشین آلات سنگین آریا ۸۸۶۴۰۰۰۱ داخلی ۶ m.mohamadi@aryamachinery.com
ماشین سازی آلاو ۰۳۱۱۳۸۰۲۳۶۱ ۰۳۱۱۳۸۰۴۳۲۸ info@alaowco.com
شرکت معدن فراور امداد(امکو) ۸۸۷۵۶۳۱۲-۱۳ ۸۸۷۵۶۳۱۴
مرمرین سنگ کسری ۰۲۴۳۲۲۲۱۹۳۳-۷ ۲۴۳۲۲۲۱۱۳۷ bagher_mohammadi40@yahoo.com’; ‘info@kasrasang.com’
سورنای نوین پایتخت ۷۷۶۸۲۰۶۰ rajabalian2627@yahoo.com
معدن افق تجارت خاورمیانه ۸۸۸۸۰۲۱۷ ۸۸۷۸۷۲۴۲ info@tejaratholding.com
معدن تراورتن شور غستان ۲۲۸۵۶۶۷ ۲۲۸۴۳۳۳۹ jmoulai@gmail.com
معدن سنگ شانه وره ۰۸۷۱۳۲۸۴۴۳۴
معدن ویحج قروه-رهام سنگ ۰۸۷۳۵۲۴۶۵۷۵
مهساب سنگ ۵۶۲۳۲۸۹۰ ۵۶۲۳۲۸۹۱ info@mahsabstone.com
فن آوران مرمرین شیمی ۲۲۲۱۴۷۷۰ ۲۲۲۱۴۶۴۳ fmshimico@yahoo.com
آرمان سنگ میلاد ۵۶۲۳۱۹۵۰ ۵۶۲۳۱۹۵۳ Mika36734@yahoo.com
آرا سنگ vahidadamib@gmail.com
سنگبری کی تو k2 ۵۶۲۳۱۸۹۶ ۴۳۸۵۱۸۹۷
صنایع سنگ ایران ماربل ۳۶۲۳۲۵۴۱ ۳۶۲۳۱۸۹۹ info@harirstone.com
شرکت لیا سیما کوشا ۸۸۵۱۴۹۷۸-۷۹ ۸۸۵۱۵۴۷۸
شرکت معدن ساز البرز ۲۲۳۶۳۶۷۶ ۸۶۰۱۳۰۹۲ ng.farhadnyazi@yahoo.com
شاکر استون زاهدان ۰۵۱۳۶۵۸۱۷۰۱ ۰۵۱۳۶۵۸۱۷۰۰
شرکت بیو استون ۲۲۰۸۰۰۰۹ ۲۲۰۸۰۰۰۹ info@biostone.ir و bio.stone@gmail.com
سنگبری پاسارگاد ۰۵۱۳۶۶۶۸۱۶۸ ۰۵۱۳۶۶۶۷۸۶۹
گرانیت سنگ سعید ۰۹۱۲۲۲۸۳۹۵۸ مهیار ملکی
شرکت کرمان حجیر ۰۳۴۳۳۲۴۴۱۱۶ ۳۴۳۳۲۴۲۹۳۸ maryamsheybani568@gmail.com
شرکت یونیک ۵۶۲۳۶۸۸۱ ۵۶۲۳۶۸۸۱ ۰۹۱۹۱۱۹۵۸۵۱
شاهین مرمریت ۵۶۲۳۱۰۷۲-۷۵ ۵۶۲۳۱۰۷۰
راوک سنگ ۰۵۱۳۳۶۶۵۲۶۸۴
صنایع سنگ مقدم ۰۲۵۳۶۵۵۰۹۹۴ ۰۲۵۳۶۵۵۰۹۲۰ karizkar@yahoo.com
سنگبری رستگار ۰۵۱۳۶۵۸۶۱۹۳ a.rastegar48@gmail.com
شرکت بهبود ایده آل پارسیان ۰۵۱۳۶۵۷۰۹۰۰ ۰۹۰۳۱۱۵۲۰۱۲ himalia.stone@gmail.com
کارخانه سنگ مرجان ۰۹۳۹۱۱۳۸۲۱۳
سبا سنک ۵۶۲۳۲۶۴۷-۴۸ ۵۶۲۳۶۱۳۰ gvorgadam@yahoo.com
گروه کارخانجات و معادن گوهرسنگ ثنائی ۳۱۳۳۸۰۰۴۳۷ ۳۱۳۳۸۰۱۴۶۷ jafarsanaee@goharsang.com وinfo@goharsang.com
صخره سنگی فرزین ۲۲۰۹۲۰۶۰ ۲۲۰۶۷۰۳۰ alijanirahim@gmail.com
دکونیکس ۱۱۴۴۲۳۳۷۳۲ rezaghasemi3566@gmail.com , info@deconyx.com
سنگبری پوررکنی ۰۶۱۴۲۳۷۹۰۳۰
سنگبری سبز گرانیت ۵۶۲۳۲۹۵۶ ۵۶۲۳۲۹۵۵
شرکت پیشگامان سنگ پاسارگاد ۲۲۷۸۳۳۱۶ ۲۲۷۸۳۱۴۶ info@pasargadquarries.com
آریا تجارت پارس توکلی ۰۸۶۴۳۳۲۵۳۴۳ ۰۸۶۴۳۳۲۵۳۴۳ info@atpt-co.com , tavakoli@b_ahoora.com
بهار خراسان ۰۵۱-۳۳۵۵۳۲۵ ۰۵۱-۳۳۵۵۳۰۲۵
آسکا ۰۵۶-۳۲۴۵۰۲۳۰ ۰ ۵۶-۳۲۴۵۰۲۳۰
فرجاد تجارت ۰۸۶۴-۳۲۲۵۰۵۷-۹ ۰۸۶۴-۳۲۲۲۰۶۱ Halajian_ie@yahoo.com
بهنگام ۲۱۸۸۵۴۹۵۴۰ ۲۱۸۸۵۴۹۵۴۰ Sales@behengamstone.com
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب ۸۸۹۹۷۷۹۲ ۸۸۹۹۵۳۰۹ info@farab-invst.com
سنگستان محلات ۰۸۶۴۳۲۶۴۳۴۸ ۰۸۶۴۳۲۶۴۳۴۷ info@sangestanco.com
یاقوت مرمر زاگرس ۸۸۷۲۷۶۹۷ d.mesbahi@gmail.com
وین استون ۸۸۰۰۴۱۷۸ winstone.ir@gmail.com
نوین سنگ ۲۲۹۸۷۰۳۴
صنایع سنگ مرمریت اسفند و امید ۲۲۸۵۲۰۴۴-۲۰۴۵ ۲۲۸۵۲۰۴۶ esfandmarbleco@yahoo.com
فراورده های صنعتی صدف داش ۸۸۷۹۳۱۶۶ ۸۶۰۸۳۳۶۴
دانش صنعت و معدن ۶۶۲۱۱۲۵۵ ۶۶۳۰۰۵۷۴ armindaneshfar93@gmail.com
بهار گرانیت ۷۷۳۳۹۴۴۹ ۷۷۳۴۸۱۶۵
سنگبرى گارنت ۰۵۱-۳۸۸۰۱۰۲۴
برش سنگ امین ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۲ ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۹ info@amini-onyx.com
تپه سرخ
شرکت صنعتی معدن لاجورد آسیا
یواستون ۴۴۴۲۴۴۳۵ ۴۴۴۲۹۰۲۷
تعاونی ۱۷۷ سنگبری ۲۲۱۷۹۶۴۵ ۲۲۱۷۹۵۴۵
معدن مرمر سبز ۲۲۱۷۹۶۴۵ ۲۲۱۷۹۶۴۵
شرکت دنا فنون ۳۱۳۳۸۰۳۹۳۶ ۳۱۳۳۸۰۳۹۳۷ info@denafonoon.com
سنگبری کی تو k2 ۵۶۲۳۲۶۰۶ ۴۳۸۵۱۸۹۷
شرکت سارینا فرتاک ۲۲۱۷۹۶۴۵ ۲۲۱۷۹۶۴۵
شرکت سبز گرانیت ۸۷۳۵۲۴۸۰۱۱ ۸۷۳۵۲۴۸۰۰۱
شرکت سبز گرانیت ۸۷۳۵۲۴۸۰۱۱ ۸۷۳۵۲۴۸۰۰۱
معدن نگین گرانیت کوچه طلا ۸۷۳۵۲۴۸۰۱۱ ۸۷۳۵۲۴۸۰۰۱
معدن استخراج سنگ تزئینی ۸۷۳۵۲۴۸۰۱۱ ۸۷۳۵۲۴۸۰۰۱
معدن نگین گرانیت کوچه طلا ۸۷۳۵۲۴۸۰۱۱ ۸۷۳۵۲۴۸۰۰۱
شرکت تعاونی ۳۴۵ آراسنگ ۶۶۳۳۴۳۱۴۲۳ ۶۶۳۳۴۳۱۴۳۷ info@arasang.com
شرکت فراسوی farasouy@farasouy.com
سنگ بهار ۳۵۳۵۲۷۴۱۶۳ ۳۵۳۵۲۷۵۱۶۳
مرمریت سبز زوار انارک ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰ import1@salsalimarble.com
کارخانه سنگبری صفاشهر ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
معدن مرمر تخت سرخ میمه ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
سنگ چینی سیرجان ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۹ ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۰ info@amini-onyx.com
کارخانجات سنگ مروارید ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۹ ۳۱۴۲۳۶۶۱۱۰ info@amini-onyx.com
سنگبری توس تهران ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
مجتمع معادن سنگ مروارید برادران امینی ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
سنگبری سپهران ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
تزئینات سنگ حامد ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
مرمریت باقرآباد خور ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰
مرمریت کال مندلی ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰
پرتو نقش فلات ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰
صلصال سنگ صفاهان ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰
شرکت تعاونی معدنی بلاغ ۳۱۴۵۸۳۶۷۰۷ ۳۱۴۵۸۳۶۷۱۰ info@salsalimarble.com
سنگبری ایران مهر ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
شرکت پیشرو سنگ امین ۵۶۲۳۶۹۶۲ ۵۶۲۳۱۳۷۲ info@amini-onyx.com
صنایع سنگ کی راد ۵۶۲۳۶۰۰۳ ۵۶۲۳۶۰۰۵
شرکت بیم پاس ۸۸۹۹۰۳۷۳ ۸۸۹۹۰۳۷۳ info@bimpas.co